Vol 13, No 02 (2019)

DOI: https://doi.org/10.25134/wanaraksa.v13i02

Table of Contents

Articles

Hendri Syulis Agustiana, Toto Supartono, Yayan Hendrayana
PDF
Heru Adi Wiguna, Iing Nasihin, Dede Kosasih
PDF
Ria Nopitasari, Ai Nurlaila, Deni Deni
PDF
Trisno Trisno, Ilham Adhya, Yayan Hendrayana
PDF