Vol 9, No 2 (2022)

DOI: https://doi.org/10.25134/pedagogi.v9i2

Table of Contents

Articles

Putri Septi Alkasima, Dina Anika Marhayani, Evinna Cinda Hendriana
94-104
Gusti Yarmi, Uswatun Hasanah, Lisa Nabilah Az-zahra
105-114
Agus Juniyanto, Fitri Nur Mahmudah
115-123
Seprianto Seprianto
124-129
Dewi Astuti
130-144
saudhia saudhia, Amir Luthfi, Nurmalina Nurmalina
145-154
Irma Yuliana Nuranggraini, Ari Metalin Ika puspita, Wahyu Nurmalasari
155-163
Brigita Pundi Novena, Gregorius Ari Nugrahanta
164-178
Dayu Retno Puspita, Nuruddin Nuruddin, Zainal Rafli
179-188
Astria Tristiana Nurhaliza, A . Syachruroji, Reksa Adya Pribadi
189-194